כללי

תקופת הטבלה המחזורית


מהן התקופות בטבלה המחזורית?

הטבלה המחזורית של האלמנטים מורכבת משבע תקופות בסך הכל. כל שורה בטבלה המחזורית מייצגת תקופה, לעומת זאת, כל עמודה יוצרת קבוצה של הטבלה המחזורית.
מרבית הלנטנידים והאקטינידים מוצגים במהלך שבע התקופות. אך הם אינם מהווים תקופות משלהם, אלא שייכים לתקופה 6 או 7. בנוסף, טרם התגלה שום גורם כימי מהתקופה השמינית. קיומם של גורמים אחרים מקובל בדרך כלל.